Monthly Archives: November 2018


عنوان:پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان  شماره دعوت به داوطللبی: MOHE/97/NCB/G-026/ Re-Bid وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز مشاوره درپوهنتون جوزجان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط به طور رایگان در حافظه یا فلش دسک از ریاست تهیه و تدارکات […]

اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان:پروژه ایجاد آی سی تی سنتر برای پوهنتون طبی کابل شماره دعوت به داوطلبی:MOHE/97/NCB/G-014 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ایجاد آی سی تی سنتر برای پوهنتون طبی کابل اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را به طور […]

اعلان دعوت به داوطلبی


عنوان: پروژه ایجاد مراکز تضمین کیفیت پوهنتون های (کندز،بامیان،پکتیا،تخار،پولی تخنیک کابل،پروان،فاریاب، بدخشان و جوزجان.) شماره دعوت به داوطلبی : MOHE/97/NCB/G-019 وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا درپروسه داوطلبی پروژه ایجاد مراکز تضمین کفیفیت پوهنتون های (کندز،بامیان،پکتیا،تخار،پولی تخنیک کابل،پروان،فاریاب، بدخشان و جوزجان.)اشتراک نموده ، نقل […]

اعلان دعوت به داوطلبیعنوان: پروژه های تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای موسسات تحصیلات عالی پنجشیر، غور، لوگر و هلمند      Re-Bid MOHE/97/NCB/G-016:شماره دعوت به داوطلبی وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه های تهیه و تدارک تجهیزات آی تی برای موسسات […]

اعلان دعوت به داوطلبی


پروژه ایجاد مرکز ای سی تی سنتر پوهنتون ولایت بامیان       MOHE/97/NCB/G-015-Re-Bid:شماره دعوت به داوطلبی  وزارت تحصیلات عالی از تمام داوطلبان و اجد شرایط دعوت مینماید، تا درپروسه داوطلبی پروژه ایجاد مرکز ای سی تی سنتر پوهنتون ولایت بامیان اشتراک نموده ، نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را […]

اعلان دعوت به داوطلبی